RPKY Toimintakertomus 2014

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry.                                   Toimintakertomus 2014

Yleiskatsaus

Kulunut vuosi oli Riihimäen Pienkiinteistöyhdistyksen 55. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Omakotiliiton kanssa valvoa pientaloasukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Yhdistys kuuluu Suomen Omakotiliittoon ja sen Hämeen Piirijärjestöön.


Toimintaa

Kaluston vuokraustoiminta jatkui perinteisellä tavalla. Kaluston ylläpitoa ja huoltoa hoiti yhdistyksen kalustonhoitaja. Uusia kalustoinvestointeja kuluneella kaudella ei tehty.

 

Kalustoa esiteltiin puutarhapäivässä, joka toteutettiin perinteisesti K-Maatalous Korpisaaren kanssa yhteistyössä lauantaina 13.9. Tilaisuus sai suuren suosion ja kalustoon tutustuttiin sankoin joukoin. Hallitus lähetti perinteisen jäsentiedotteen tilaisuuden kutsun yhteydessä.

 

Keväällä yhdistys teki retken yhteistyössä kantahämäläisten yhdistysten kanssa SuperMessuille Tampereelle. Myös mahdollisuutta pikkujoulun juhlistamiseen tarjottiin jäsenistölle yhteistyössä Tervakosken yhdistyksen kanssa ostosmatkana Jumboon. Osanottajamäärän jäädessä liian pieneksi, retkeä ei toteutettu.

 

Yhdistys otti kauden aikana kantaa riihimäkeläisiä pientaloasukkaita koskeviin asioihin, kuten Salkokatua koskevaan asemakaavamuutokseen, Vantaanjoen tulvariskikartoitukseen sekä kiinteistöveroon. Hallituksen jäsenet ovat olleet edustamassa yhdistystä ko. aiheisiin liittyvissä tilaisuuksissa ja perinteisesti Ekokemin yhteistyöraadissa.

 

Erilaisia tapahtumia varten yhdistys päätti hankkia huomioliivejä. Vihreäväriset liivit RPKY tunnuksin lisäävät näkyvyyttä ja niitä on tilattu joitain kappaleita talkooväen käyttöön.

 

Tiedotustoimintaan on kiinnitetty huomiota ja perinteisten yhdistyspalstailmoitusten lisäksi nettisivuilla ilmoitetaan ajankohtaisista asioista.

 

Hallinto

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Sääntömääräisistä vuosikokouksista kevätkokous pidettiin 25.3. ja syyskokous pidettiin 20.10. Yhdistyksen hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin 8 kertaa. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi seuraavat 4 varsinaista jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä:

 

Ella Koskela,  puheenjohtaja

Eero Vierimaa,  varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja,

Kirsi Hopeavuori,  varajäsen, varasihteeri,

Jaakko Teitto, varsinainen jäsen,

 Janne Haverinen, varajäsen, varainhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja 

Heimo Hopeavuori,  varsinainen jäsen, sihteeri

Arvo Haverinen, varajäsen, kalustonhoitaja, tiedottaja

Terttu Arminen,  varsinainen jäsen,

Esa Ojapalo, varajäsen

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimivat erilaisina työryhminä:
Puutarhatyöryhmän vetäjänä oli: Terttu Arminen, ja virkistystyöryhmän Eero Vierimaa.

Toiminnantarkastajina toimivat Kirsti Liukkonen ja Arja Honkanen,
sekä varatoiminnantarkastajina Sakari Arminen ja Minna Räisänen-Ojapalo

 

Työryhmät

Omakotiliiton liittovaltuusto:          Ella Koskela, jäsen

Ekokemin yhteistyöraati:                Jaakko Teitto

 

Jäsenmäärä ja sen kehitys

Vuoden lopussa aktiivisia jäseniä oli jäsenrekisterin mukaan 614. Jäsenmäärä ei laskenut vuonna 2014. Maksamattomat jäsenet on erotettu yhdistyksestä sääntöjen mukaan.

 

 

Talous

Toimintasuunnitelma saatiin vietyä läpi ja toiminta- sekä osallistumismahdollisuuksia löytyi halukkaille jäsenille. Talous on vakaalla pohjalla.

 

Yhdistyksen talous perustuu  jäsenmaksuihin sekä kalustevuokraukseen. Suomen Omakotiliiton jäsenmaksuna kerättiin 21,50 euroa. Liitosta tilitettiin yhdistykselle sen oma osuus 5,50 euroa / jäsen. Yhdistyksen oma toiminta organisoitiin talkoovoimin ja tehdyt matkat olivat pääsääntöisesti omakustannushintaisia. Taseen loppusumma on 16.078,03 euroa ja tuloslaskelma osoittaa tarkemmin taloudellisen tilanteen.