Yhdistyksen vuokrakalusto

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistyksellä on vuokrattavana jäsenilleen edullisesti koneita ja muuta kalustoa. Vuokra koostuu kertavuokrasta ja lisävuorokausivuokrasta. Vuokrattavat laitteet ja muun kaluston voi noutaa yhdistyksen kalustonhoitajalta, jonne ne myös palautetaan puhdistettuina. Varaukset vain puhelimitse ja maksu pankkisiirtona yhdistyksen tilille FI22 5396 0220 0659 58. Tarkemmat ehdot ja ohjeet saa kalustonhoitajalta.

Vuokraaja vastaa itse työturvallisuudesta ja laitteiden oikeasta käytöstä. Opi tunnistamaan riskit ja käytä oikeita työmenetelmiä ja turvavarusteita. Kalustonhoitaja kertoo laitteen toimintaperiaatteen ja opastaa käytössä. Kaluston edelleenlainaus on kielletty. Vuokraus vain jäsenille. Vuokrauksen yhteydessä kalustonhoitajalle on esitettävä Riihimäen Pienkiinteistöyhdistyksen jäsenkortti.

 

 
Laite Ensimmäinen vuorokausi
Lisävrk
€/vrk
Nurmikkojyrä (vesitäytteinen) 5,00 2,50
Ketjusaha, sähkökäyttö 5,00 2,50
Latvaleikkuri/oksasaha 2,00 1,00
Lehtipuhallin 5,00 2,50
     
     
Teho-oksasakset 2,00 1,00
Peräkärry 10,00 5,00
Esittelyteltta 4mx4m 15,00 7,50
Flir-lämpökamera 20,00 10,00

 Vuokrakalusto

 

 Kalustonhoitaja: Maire Ikonen

 Puhelin:            040 414 7297
 Osoite:             Riihimäki Juppala

 Kalustoluettelo päivitetty 1.5  2023  Leo Mustonen / Maire Ikonen

 

 

Riihimäen Seudun Omakotiyhdistys ry

 

VUOKRAKALUSTON VUOKRASOPIMUS

 

Vuokrauksen kohde                                                ________________________________________________

 

Vuokraamisen alkamisajankohta                       ________________________________________________

 

Muuta sovittua                                                        TARVITTAESSA KÄYTETTÄVÄ SUOJAVARUSTEITA _________

                                                                                       ________________________________________________

 

Vuokralle ottaja (jäsen)                                         ________________________________________________

 

Vuokranantaja                                                          Riihimäen Seudun Omakotiyhdistys ry

 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Riihimäen Seudun Omakotiyhdistyksen (vuokralle antajan) ja yhdistyksen jäsenen (vuokralle ottaja) kesken vuokralaitteiden ja -välineiden vuokrauksessa.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun kalusto noudetaan vuokralle antajalta ja päättyy siihen hetkeen, kun kalusto palautetaan takaisin vuokralle antajalle.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokralle antajan ja vuokralle ottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralle antaja on ne luovuttanut.

Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet tai päivittäinen huolto. Vuokralle ottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralle ottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralle antajalle viipymättä. Vuokralle antajan vakuuttaessa kaluston olevan kunnossa tarkastusta ei tarvitse suorittaa.

4. VUOKRAN MÄÄRÄ

Kaluston vuokrauksesta maksetaan vuokralle antajan erikseen ilmoittaman taksan mukainen korvaus. Maksun perusteena käytetään päiväkohtaista yksikköä. Mikäli kalusto palautetaan yli vuorokausi sen vuokraamisajankohdasta lukien, tulee vuokralle antajalle maksaa täysi päiväkohtainen korvaus ylimeneviltä tunneilta.

 

 

 

 

5. KALUSTON LUOVUTUS

Kalusto luovutetaan vuokralle ottajalle sopimuksen mukaisena vuokralle antajan tarkemmin ilmoittamasta paikasta. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston kuljetuskustannuksista eikä ole velvollinen järjestämään kuljetusta vuokralle ottajan kotiin. Moottorikäyttöinen laite luovutetaan vuokralle ottajalle polttoainetankki täytettynä,

 

6. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralle ottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralle ottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralle ottajan tulee käyttää kalustoa saatujen ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto

käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokral1eottaja ei saa korjata tai korjauttaa kalustoa.

 

7. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralle ottajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralle antajalle puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle ottajalle luovutettaessa. Moottorikäyttöisessä laitteessa polttoainetankin tulee olla täytettynä sitä palautettaessa. Kalusto tulee palauttaa

samaan paikkaan, mistä vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 

8. VUOKRALLE OTTAJAN VASTUU

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen hetkisen arvon mukaisesti. Vuokralle antajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralle ottajalta erikseen. Vuokralle ottaja vastaa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta.

 

9. VUOKRALLE ANTAJAN VASTUU

Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aihetuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista

tai vahingoista. Vuokralle antaja huolehtii siitä, että kalusto on käyttökunnossa.

 

10. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole vuokralle antajan toimesta vakuutettu. Vuokralle ottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

 

11. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralle ottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

 

HYVÄKSYN VUOKRAKALUSTON VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT

 

-----------------------------------------------------------------------------

Allekirjoitus