Yhdistyksen vuosikokous 11.5.2023

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven omakotiyhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.5.2021 osoitteessa Teatterihotelli Riihimäki

Käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä tehtiin historiallinen päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta ja yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä ajan tasalle. Samalla verkkosivusto päätettiin siirtää uuteen osoitteeseen ja rakentaa kokonaan uudelleen vastaamaan nykypäivän tilannetta.

Kokous päätti että nimi on vastaisuudessa 

Riihimäen Seudun Omakotiyhdistys ry.

Uusia web-sivuja varten on hankittu osoite rsoy.fi, jonne uutta sivustoa rakennetaan. Ehdotuksia sivuston rakenteen, sisällön ja tyylin suhteen otetaan toki vastaan.

Kokouksessa päätimme myös siirtyä yhden vuosikokouksen malliin ja tiedottaa paremmin jäsenistöä pitkin vuotta, jolloin virallisten kokousten aiheuttama ajankulu ja kustannukset pienenevät ja resursseja voidaan suunnata jäsenistöä paremmin hyödyttäviin kohteisiin ja tapahtumiin.

 

Sähkön hintatilanne talvella 2022-23

Kuten kokouksessa keskusteltiin ja uutisissa on kerrottu moneen kertaa, on sähkölämmitteisten talojen omistajilla käsillä haasteelliset ajat. Kokouksen osanottajille jaetut kulutusmittarit ovat toivottavasti saatu asennettua ja niistä kerättyä tietoa saatu hyödynnettyä. Tarkoitus on koota tätä kautta syntynyttä tietoa ja jakaa sitä kaikille.

Voitte jakaa kokemuksianne Facebook-sivullamme alla olevan linkin kautta:

https://fb.me/g/p_B1e7a3v7daczvB5N/YxrdnIiN

tai lähettää sähköpostia osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ylisuurista sähkölaskuista (yli 400 € / kk energian osuus) voi saada verovähennystä tai Kelan tukea.

https://www.kela.fi/sahkotuki

t. Hallitus

 

 

Yhdistyksen vuosikokous 24.11.2022

Yhdistyksen syyskokous pidettiin torstaina 24.11.2022 kello 18:00 osoitteessa:
Teatterihotelli Riihimäki
Kokoushuone Kulissi
Hämeenaukio 1
11100 Riihimäki

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai lähettämällä tekstiviesti numeroon 045-6747216.

20 ensimmäistä kokoukseen ilmoittautunutta ja paikan päälle tullutta saa hyödyllisen WLAN sähkönkulutusmittarin ja kokouksen yhteydessä opastuksen sen käyttöön.
Laitteita on useita eri malleja eri kaupoissa, tässä yksi:
https://emaxsmarthome.fi/product/alypistorasia-16a-3500w-energiakulutusmittarilla/

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. RPKY:n säännöt löytyvät osoitteesta

https://www.rpky.fi/index.php/88-artikkelit/etusivu/87-yhdistyksen-saannot

8 § mukaan:

Syyskokouksessa
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (1–2) toiminnantarkastajaa ja (1–2) varatoiminnantarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Virallisen osuuden jälkeen on vuorossa keskustelua hyvin ajankohtaisista energia-asioista, kuten:
- Mitä tehdä, kun edullinen sähkösopimus päättyy?
- Kannattaako siirtyä pörssisähköön?
- Onko aurinkopaneeleista todellista hyötyä?

Kokouskutsu tulee myös lehti-ilmoituksilla keskiviikkona 23.11 ja sunnuntaina 20.11.2022 Aamupostissa sekä torstaina 17.11.2022 Lopen Lehdessä.
Kokousta voi seurata myös etänä, josta lähetän myöhemmin tarkemmat ohjeet.
Osallistua voit tietokoneen, tabletin, älypuhelimen tai äly-TV:n välityksellä.
Tervetuloa!

- hallitus 

Mielipide / vetoomus 18.10.2021

Jätetaksan perusmaksun käyttöönotosta Kiertokapulan ja Jätelautakunta Kolmenkierron alueella
Jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan alueella toimivat Omakotiyhdistykset ja niiden 6.701 jäsentä, ovat hyvin huolissaan siitä epätasa-arvosta, jonka nyt käyttöönotettava jätetaksan perusmaksu aiheuttaa eri asumismuodoissa asuvien kesken ja siitä, mitä perusmaksu tekee kierrättämiselle. Yhdistykset vetoavat Jätelautakunta Kolmenkierron päätöksentekijöihin ja vaativat, että perusmaksua ei oteta käyttöön.
Kunta voi periä osan jätemaksusta erillisenä perusmaksuna. Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 22.10.2020, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksun lopullisesta määrästä päätetään jätetaksassa, joka hyväksytään vuosittain. Tällä hetkellä jätteen vastaanottomaksut sisältävät kaikki nyt perusmaksulla katettaviksi aiotut kustannukset sekä jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito.
Perusmaksulla on tarkoitus kattaa erityisesti sellaisia jätehuollon peruskustannuksia, joita ei voida määritellä suoraan jätteen määrän ja laadun perusteella sekä maksuttomat palvelut, jäteneuvontakustannukset ja jätehuollon viranomaistehtävät. Viranomaispalveluja tarvitsevat eniten juuri ne, jotka eniten jätettä tuottavat.
Jätemaksujen tulee perustua jätehuollon todellisiin kustannuksiin ja Jätelain 78 § 5 mom. mukaan jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Jätelautakunta Kolmenkierron perusmaksua puoltavissa perusteluissa todetaan, että perusmaksu kohtelee asiakkaita, kuntalaisia tasapuolisesti, ja kustannukset voidaan kohdistaa jätteen tuottajiin. Onko todellakin näin?
Omakotiyhdistykset Jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan alueelta ja niiden 6.701 jäsentä toteavat tässä mielipiteenään, että jätemaksuissa tulee Jätedirektiivin 2008/98/EY mukaisesti toteuttaa ”aiheuttaja maksaa” periaatetta. Eri asujaryhmien maksuosuuksien tulee perustua tosiasiallisiin kustannusten aiheuttaja -periaatteisiin. Aiheuttajaperiaatteen tulee ohjata jätemaksuja. Tällöin ei ole perusteltua ottaa perusmaksua käyttöön.
Eri asuntotyyppien perusmaksujen keskinäistä suhdetta, ehdotettujen maksujen välisiä eroja ja omakotiasukkaiden kohtuuttoman suurta perusmaksuosuutta on selitelty sillä, että omakotitaloasukkaat tarvitsevat neuvontaa ja jäteasemien palveluja selvästi enemmän kuin kerrostaloasukkaat. Kaikki kunnan asukkaat, asumismuodosta riippumatta, tarvitsevat neuvontaa. Omakotiasujat ovat aina olleet kiinnostuneita kompostoinnista, kierrättämisestä ja jätteiden vähentämisestä ja omaehtoisesti opiskelleet aiheita mm. ryhmissä. Omakotiyhdistyksillä on lainattavia oksasilppureita, jotka ovat jäsenistön käytössä niin, että useinkaan ei ole tarvetta viedä oksaroskaa jätteiden käsittelyasemalle.
Omakotiasujat kompostoivat yleensä kaiken kotitaloudessa tulevan biojätteen, kierrättävät ja vievät Rinki Oy:n kierrätyspisteisiin kaiken pahvin ja paperin sekä huuhtelemansa, kuivaamansa ja lajittelemansa kierrätettävän metallin, lasin ja muovin. Maksamme mielellämme ne kohtuulliset kertamaksut, jotka tulevat lajitteluasemalle viedyistä jätejakeista. Sillä tavoin toteutuu aiheuttajaperiaate.
Rinki Oy on yritys, jonka ainoa tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Keräyspisteiden määrän riittävyys tulisi kuulua yrityksen palvelutarjontaan, mutta keräyspisteiden vähyys ja niiden vähentäminen ei osoita asiakasystävällisyyttä tai palveluhalukkuutta. Ei ole oikein, että kunnallinen, asukkaiden ylläpitämä jäteyhtiö joutuu paikkaamaan Rinki Oy:n jättämää aukkoa kierrätyspisteiden määrässä. Kiertokapula joutuu kustantamaan tämän toiminnan jätemaksuilla. Nyt siis tähän aiotaan käyttää perusmaksun tuottoa. Mikä sekään ei ole oikein.
Kun Rinki Oy otti lasin, metallin, pahvin ja muovin kierrätyksen hoitaakseen, vähennettiin keräyspisteitä. Nyt, kun muovin kierrätys tulee pakolliseksi kaikille yli 5 huoneiston kiinteistössä, Rinki Oy:n kierrätyspisteitä ollaan taas vähentämässä. Todellisuudessa keräyspisteitä tarvitaan lisää.
Omakotiasuja vie kierrätettävät jakeet kauas kotoaan. Kuinka kauas hänen odotetaan vievän nämä jakeet ja paljonko hänen tulee maksaa niiden kierrättämisestä? Missä tässä toteutuu aiheuttajan periaate. Rinki Oy saa huomattavan tuloksen, kun se myy keräämänsä metallin, muovin ja muut jakeet eteenpäin. Kierrättämistä toivotaan ja edellytetään lisättävän, mutta esim. nyt päätetty perusmaksu, jolla ajatellaan lisättävän kierrättämistä, toimii sitä vastaan. Perusmaksu ei kannusta kierrättämiseen, päinvastoin. Nyt niitä, jotka ovat jo kierrättäneet kaiken mahdollisen, kuritetaan kaikkein korkeimmalla perusmaksulla.
Perusteluissaan Jätelautakunta Kolmenkierto painottaa, että yhden asunnon kiinteistöt, omakotiasujat, tuottavat paljon remonttijätettä. Kerrostalo- ja rivitaloasukkaat remontoivat asuntojaan ja vaihtavat autojensa renkaat aivan yhtä usein kuin omakotiasujatkin. Autojen renkaat on jo pitkään saanut jättää kierrätykseen siihen liikkeeseen, josta ostaa uudet renkaat.
Palvelutason nosto ja jätehuoltoon kuuluvien kustannusten ei tule olla perusmaksulla katettavia kustannuksia, vaan ne tulee kattaa jäteastian tyhjennystaksalla ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kuulostaa oudolta, että Jätelautakunta on siirtämässä myös palkattavan toimistohenkilön palkkakustannukset perusmaksulla katettavaksi kustannukseksi.
Perusmaksu johtaa siihen, että vähän jätettä tuottavien kustannukset nousevat ja paljon jätettä tuottavien kustannukset laskevat. Perusmaksun käyttöönotto ei tue tavoitetta vähentää jätteen määrää ja edistää kierrätystä. Perusmaksu johtaa siihen, että asukkaat ei ole enää kiinnostuneita kierrättämisestä. Moni on kertonut jättävänsä kierrättämisen, vaikka se sotii heidän omia ajatuksiaan ja ilmastonmuutostoimia vastaan.
Tarpeeseen nähden liian tiheä jäteastian tyhjennysväli ja jätteenkuljetus muodostuu maksajalle kiinteään maksuun verrattavaksi kustannukseksi. Tyhjennyskerta/tyhjennysväli ei kuvaa jätteen määrää. Yksin asuva omakotilaiselle kertyy ehkä vain yhden leipäpussillisen verran kuivaa jätettä yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. Kuljetuksia tulee vähentää jo ympäristönkuormituksenkin takia. Ilmasto kärsii, kun jäteautot kulkevat ja käyvät tyhjentämässä puolityhjiä jäteastioita. Polttoainetta kuluu turhaan ja ilman saasteet lisääntyvät autojen pakokaasuista.
Omakotiasuja kierrättää, kompostoi, käyttää itse uudelleen kaiken mahdollisen. Hänelle kertyy siis hyvin vähän pois vietävää jätettä. Luonnon ja resurssien kannalta parhaasta toiminnasta rangaistaan aloittamalla perusmaksun kerääminen, pitämällä roskalaatikoiden tyhjennysvälit liian lyhyinä ja tekemällä kierrättämisestä ongelmallista.
Edellä esitetyn perusteella emme kannata perusmaksun käyttöönottoa, vaan olemme sitä vastaan ja vaadimme Jätelautakunta Kolmenkiertoa ja Kiertokapulaa luopumaan perusmaksun käyttöönotosta.
Kristiina Urtamo, pj, Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 739 jäsentä
Harri Kulmala, pj, Hämeenlinnan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 810 jäsentä
Kirsi Kinnunen, pj, Iittalan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 250 jäsentä
Jan Enlund, pj, Jokelan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 236 jäsentä
Pekka Packalén, pj, Järvenpään Kiinteistöyhdistys ry Yhdistyksessä on 981 jäsentä
Kyösti Lehtonen, pj, Kellokosken Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 82 jäsentä
Juhani Kanerva, pj, Lopen Vapaa-ajan Asukkaat ry Yhdistyksessä on 78 jäsentä
Martti Nykänen, pj, Mäntsälän Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 773 jäsentä
Markku Mäkinen, pj, Nurmijärven Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 562 jäsentä
Leo Mustonen, pj, Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry Yhdistyksessä on 623 jäsentä
Arto Seppälä, pj, Tervakosken Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 167 jäsentä
Timo Keino, pj, Turengin Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 251 jäsentä
Päivö Kuusisto, pj, Tuusulan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 1098 jäsentä
Pertti Oksanen, pj, Valkeakosken Seudun Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 51 jäsentä

 

Kevätkokous 10.5.2021

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven omakotiyhdistys vuosikokous 10.5.2021 koronatilanteesta johtuen etäyhteydellä.
Ilmoittautumiset Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestillä puhelimeen 045-6747216
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

 

Puheenjohtajan tervehdys 2021.01

Tervehdys kaikille Riihimäen, Lopen ja Hausjärven omakotien ja pienkiinteistöjen omistajille.

Vuosi 2021 on myös lähtenyt käyntiin melkoisen epävarmoissa tunnelmissa. Jotain hyvääkin on tämä aika tuonut tullessaan. Ainakin sen, että nyt hyvin monet ovat oppineet käyttämään etäyhteyksiä. Tämä avaa myös omakotiyhdistyksille aivan uusia tapoja palvella jäseniään. Tulemme tiedottamaan ja kyselemään jäseniltämme enemmän.

Tämän päivän haaste on myös siinä, että jäsenistömme tavat kommunikoida ovat tänä päivänä hyvin monenlaiset. Useimmille onnistuu tiedottaminen uusien sähköisten kanavien, kuten sähköpostin, näiden web-sivujen tai Facebookin avulla, Lyhyitä tiedotteita tai muistutuksia voi lähettää myös tekstiviestinä. Osalle jäsenistä ainoa tiedotuskanava on postitse tuotu kirje.

Jatkossa voimme järjestää myös yhdistyksen hallituksen kokoukset siten, että kaikki jäsenet pääsevät seuraamaan niitä suorina live-lähetyksinä Facebook- ja YouTube-palveluiden kautta. Näitä voi seurata tietokoneen, tabletin, älykännykän tai älytelevision avulla. Hallitus käsittelee ensin ei-julkiset asiat ja sen jälkeen kokous siirtyy julkiseksi. Kokouksesta muodostunut video on katsottavissa myös jäölkeen päin samoissa palveluissa.

Normaalisti hallituksen kokous alkaa 18:00 ja julkinen osuus tyyppillisesti 18:15.

Samalla järjestelmällä voimme järjestää myös keskusteluja, paneeleita, koulutusta ja kokoontua pienemmissä ryhmissä, esimerkiksi arinkopaneelien käyttäjät ja niistä kiinnostuneet.

Vuosi 2020

Vuosi 2020 lähti kyllä reippaasti käyntiin, mutta sitten tapahtui Korona. Kevätkokous jouduttiin peruuttamaan, mutta syyskokous on tiistaina 17.11.2020 kello 19:00. Koronarajoitusten vuoksi paikan päälle Riihimäen Urheilutalon kerhohuoneeseen mahtuu vain 12, mutta luomme tapahtumaa varten myös sähköisen liittymismahdollisuuden Google Meet palvelun kautta. Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestillä 045-6747216.

Jäsenmäärämme on kääntynyt nousuun, vuoden 2019 aikana jäsenmäärä kasvoi 43:lla eli liittyneitä jäseniä oli sen verran enemmän kuin eronneita.

Riihimäen pienkiinteistöyhdistys RPKY, Lopen, Riihimäen ja Hausjärven yhteinen Omakotiyhdistys, täytti viime vuonna 60 vuotta. 60-vuotisjuhla pidettiin Lopella, Loppisalissa, osoite Opintie 2-4, sunnuntaina, 14. heinäkuuta klo 12.30.

Juhlaohjelmassa oli mm.

  • -    Ruokailu
  • -    Tervehdykset kunnalta, kaupungilta, liitolta ja muilta järjestöiltä
  • –    Puheenvuoroja
  • –    Ansiomerkkien jako
  • –    Lopen Harmonikkojen jäseniä esiintyy

Juhlan jälkeen oli Sajaniemen kesäteatterissa esitys: ”Kultainen Vasikka”  klo 16.00

Juhlaan osallistui n. 100 yhdistyksemme jäsentä, kuinniavieraita Omakotiliitosta ja alueen kunnista. 

Omakotitalossa asuva, etkö ole vielä yhdistyksen jäsen?

Ei se mitään, vielä ehdit liittyä.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi

 

Ystävällisin terveisin, 

Leo Mustonen, puheenjohtaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-209135862-1">
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'UA-209135862-1');
</script>

Yhdistyksen kevätkokous 10.5.2021 etänä

Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven omakotiyhdistys vuosikokous 10.5.2021 koronatilanteesta johtuen etäyhteydellä.
Ilmoittautumiset Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestillä puhelimeen 045-6747216
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kannanotto jätemaksujen nostolle

MIELIPIDE / VETOOMUS 18.10.2021
Jätetaksan perusmaksun käyttöönotosta Kiertokapulan ja Jätelautakunta Kolmenkierron alueella
Jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan alueella toimivat Omakotiyhdistykset ja niiden 6.701 jäsentä, ovat hyvin huolissaan siitä epätasa-arvosta, jonka nyt käyttöönotettava jätetaksan perusmaksu aiheuttaa eri asumismuodoissa asuvien kesken ja siitä, mitä perusmaksu tekee kierrättämiselle. Yhdistykset vetoavat Jätelautakunta Kolmenkierron päätöksentekijöihin ja vaativat, että perusmaksua ei oteta käyttöön.
Kunta voi periä osan jätemaksusta erillisenä perusmaksuna. Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 22.10.2020, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksun lopullisesta määrästä päätetään jätetaksassa, joka hyväksytään vuosittain. Tällä hetkellä jätteen vastaanottomaksut sisältävät kaikki nyt perusmaksulla katettaviksi aiotut kustannukset sekä jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito.
Perusmaksulla on tarkoitus kattaa erityisesti sellaisia jätehuollon peruskustannuksia, joita ei voida määritellä suoraan jätteen määrän ja laadun perusteella sekä maksuttomat palvelut, jäteneuvontakustannukset ja jätehuollon viranomaistehtävät. Viranomaispalveluja tarvitsevat eniten juuri ne, jotka eniten jätettä tuottavat.
Jätemaksujen tulee perustua jätehuollon todellisiin kustannuksiin ja Jätelain 78 § 5 mom. mukaan jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Jätelautakunta Kolmenkierron perusmaksua puoltavissa perusteluissa todetaan, että perusmaksu kohtelee asiakkaita, kuntalaisia tasapuolisesti, ja kustannukset voidaan kohdistaa jätteen tuottajiin. Onko todellakin näin?
Omakotiyhdistykset Jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan alueelta ja niiden 6.701 jäsentä toteavat tässä mielipiteenään, että jätemaksuissa tulee Jätedirektiivin 2008/98/EY mukaisesti toteuttaa ”aiheuttaja maksaa” periaatetta. Eri asujaryhmien maksuosuuksien tulee perustua tosiasiallisiin kustannusten aiheuttaja -periaatteisiin. Aiheuttajaperiaatteen tulee ohjata jätemaksuja. Tällöin ei ole perusteltua ottaa perusmaksua käyttöön.
Eri asuntotyyppien perusmaksujen keskinäistä suhdetta, ehdotettujen maksujen välisiä eroja ja omakotiasukkaiden kohtuuttoman suurta perusmaksuosuutta on selitelty sillä, että omakotitaloasukkaat tarvitsevat neuvontaa ja jäteasemien palveluja selvästi enemmän kuin kerrostaloasukkaat. Kaikki kunnan asukkaat, asumismuodosta riippumatta, tarvitsevat neuvontaa. Omakotiasujat ovat aina olleet kiinnostuneita kompostoinnista, kierrättämisestä ja jätteiden vähentämisestä ja omaehtoisesti opiskelleet aiheita mm. ryhmissä. Omakotiyhdistyksillä on lainattavia oksasilppureita, jotka ovat jäsenistön käytössä niin, että useinkaan ei ole tarvetta viedä oksaroskaa jätteiden käsittelyasemalle.
Omakotiasujat kompostoivat yleensä kaiken kotitaloudessa tulevan biojätteen, kierrättävät ja vievät Rinki Oy:n kierrätyspisteisiin kaiken pahvin ja paperin sekä huuhtelemansa, kuivaamansa ja lajittelemansa kierrätettävän metallin, lasin ja muovin. Maksamme mielellämme ne kohtuulliset kertamaksut, jotka tulevat lajitteluasemalle viedyistä jätejakeista. Sillä tavoin toteutuu aiheuttajaperiaate.
Rinki Oy on yritys, jonka ainoa tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Keräyspisteiden määrän riittävyys tulisi kuulua yrityksen palvelutarjontaan, mutta keräyspisteiden vähyys ja niiden vähentäminen ei osoita asiakasystävällisyyttä tai palveluhalukkuutta. Ei ole oikein, että kunnallinen, asukkaiden ylläpitämä jäteyhtiö joutuu paikkaamaan Rinki Oy:n jättämää aukkoa kierrätyspisteiden määrässä. Kiertokapula joutuu kustantamaan tämän toiminnan jätemaksuilla. Nyt siis tähän aiotaan käyttää perusmaksun tuottoa. Mikä sekään ei ole oikein.
Kun Rinki Oy otti lasin, metallin, pahvin ja muovin kierrätyksen hoitaakseen, vähennettiin keräyspisteitä. Nyt, kun muovin kierrätys tulee pakolliseksi kaikille yli 5 huoneiston kiinteistössä, Rinki Oy:n kierrätyspisteitä ollaan taas vähentämässä. Todellisuudessa keräyspisteitä tarvitaan lisää.
Omakotiasuja vie kierrätettävät jakeet kauas kotoaan. Kuinka kauas hänen odotetaan vievän nämä jakeet ja paljonko hänen tulee maksaa niiden kierrättämisestä? Missä tässä toteutuu aiheuttajan periaate. Rinki Oy saa huomattavan tuloksen, kun se myy keräämänsä metallin, muovin ja muut jakeet eteenpäin. Kierrättämistä toivotaan ja edellytetään lisättävän, mutta esim. nyt päätetty perusmaksu, jolla ajatellaan lisättävän kierrättämistä, toimii sitä vastaan. Perusmaksu ei kannusta kierrättämiseen, päinvastoin. Nyt niitä, jotka ovat jo kierrättäneet kaiken mahdollisen, kuritetaan kaikkein korkeimmalla perusmaksulla.
Perusteluissaan Jätelautakunta Kolmenkierto painottaa, että yhden asunnon kiinteistöt, omakotiasujat, tuottavat paljon remonttijätettä. Kerrostalo- ja rivitaloasukkaat remontoivat asuntojaan ja vaihtavat autojensa renkaat aivan yhtä usein kuin omakotiasujatkin. Autojen renkaat on jo pitkään saanut jättää kierrätykseen siihen liikkeeseen, josta ostaa uudet renkaat.
Palvelutason nosto ja jätehuoltoon kuuluvien kustannusten ei tule olla perusmaksulla katettavia kustannuksia, vaan ne tulee kattaa jäteastian tyhjennystaksalla ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kuulostaa oudolta, että Jätelautakunta on siirtämässä myös palkattavan toimistohenkilön palkkakustannukset perusmaksulla katettavaksi kustannukseksi.
Perusmaksu johtaa siihen, että vähän jätettä tuottavien kustannukset nousevat ja paljon jätettä tuottavien kustannukset laskevat. Perusmaksun käyttöönotto ei tue tavoitetta vähentää jätteen määrää ja edistää kierrätystä. Perusmaksu johtaa siihen, että asukkaat ei ole enää kiinnostuneita kierrättämisestä. Moni on kertonut jättävänsä kierrättämisen, vaikka se sotii heidän omia ajatuksiaan ja ilmastonmuutostoimia vastaan.
Tarpeeseen nähden liian tiheä jäteastian tyhjennysväli ja jätteenkuljetus muodostuu maksajalle kiinteään maksuun verrattavaksi kustannukseksi. Tyhjennyskerta/tyhjennysväli ei kuvaa jätteen määrää. Yksin asuva omakotilaiselle kertyy ehkä vain yhden leipäpussillisen verran kuivaa jätettä yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. Kuljetuksia tulee vähentää jo ympäristönkuormituksenkin takia. Ilmasto kärsii, kun jäteautot kulkevat ja käyvät tyhjentämässä puolityhjiä jäteastioita. Polttoainetta kuluu turhaan ja ilman saasteet lisääntyvät autojen pakokaasuista.
Omakotiasuja kierrättää, kompostoi, käyttää itse uudelleen kaiken mahdollisen. Hänelle kertyy siis hyvin vähän pois vietävää jätettä. Luonnon ja resurssien kannalta parhaasta toiminnasta rangaistaan aloittamalla perusmaksun kerääminen, pitämällä roskalaatikoiden tyhjennysvälit liian lyhyinä ja tekemällä kierrättämisestä ongelmallista.
Edellä esitetyn perusteella emme kannata perusmaksun käyttöönottoa, vaan olemme sitä vastaan ja vaadimme Jätelautakunta Kolmenkiertoa ja Kiertokapulaa luopumaan perusmaksun käyttöönotosta.
Kristiina Urtamo, pj, Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 739 jäsentä
Harri Kulmala, pj, Hämeenlinnan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 810 jäsentä
Kirsi Kinnunen, pj, Iittalan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 250 jäsentä
Jan Enlund, pj, Jokelan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 236 jäsentä
Pekka Packalén, pj, Järvenpään Kiinteistöyhdistys ry Yhdistyksessä on 981 jäsentä
Kyösti Lehtonen, pj, Kellokosken Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 82 jäsentä
Juhani Kanerva, pj, Lopen Vapaa-ajan Asukkaat ry Yhdistyksessä on 78 jäsentä
Martti Nykänen, pj, Mäntsälän Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 773 jäsentä
Markku Mäkinen, pj, Nurmijärven Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 562 jäsentä
Leo Mustonen, pj, Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry Yhdistyksessä on 623 jäsentä
Arto Seppälä, pj, Tervakosken Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 167 jäsentä
Timo Keino, pj, Turengin Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 251 jäsentä
Päivö Kuusisto, pj, Tuusulan Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 1098 jäsentä
Pertti Oksanen, pj, Valkeakosken Seudun Omakotiyhdistys ry Yhdistyksessä on 51 jäsentä